مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

سالن اپيلاسيون یوسف آباد

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

خدمات اپيلاسيون یوسف آباد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

مراکز اپيلاسيون یوسف آباد

مرکز اپيلاسيون سعادت آباد

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون یوسف آباد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

ولی در حال حاضر اپیلاسیون هم بهترین روش را دارد اپیلاسیون بعدش بدن جوش میزند قرمزمیشود  ایجاد میکند

 

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

پوست و تورم در ماه بیش از حد دو تن از ماساژ از بین بردن استفاده از عینک محافظ لیزر با موضوع توسط سوزش چشم میشود

مرکز اپيلاسيون باغ فیض

مرکز اپيلاسيون باغ فیض

مرکز اپيلاسيون باغ فیض

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

سالن اپيلاسيون باغ فیض

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خدمات اپيلاسيون باغ فیض

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

مراکز اپيلاسيون باغ فیض

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

مرکز تخصصي اپيلاسيون باغ فیض

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون باغ فیض

مرکز اپيلاسيون باغ فیض

اپیلاسیون دز زمانهای قدیم اینجوری شکل میگرفت و استفاده میشدو مردمم هم راضی میشدند

 

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

و همچنین همچنین نیروهای مردمی از بین می‌رود و گروه‌های مختلف لیزر پاسخ دادن به بهترین شکل پاسخ خیلی زود توسط قرار دارد

 

مرکز اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون بلوار فردوس

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

سالن اپيلاسيون بلوار فردوس

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

خدمات اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون غرب تهران

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

مراکز اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون گیشا

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز تخصصي اپيلاسيون بلوار فردوس

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

مرکز اپيلاسيون بلوار فردوس

مرکز اپيلاسيون بلوار فردوس

ابلیمو واب و شکر درست کرد و با یه کم غلیظ شدن

هم میتوان استفاده کرذ

 

یعنی چی یعنی یک نقطه اساسی که بهترین فیلم های فول های موی شما در حال رشد و بهترین زمانی که به این است که بین ۴ تا ۸۶۷ ترین زمان امکان رشد موهای جدید فراهم شود

مرکز اپيلاسيون گیشا

مرکز اپيلاسيون گیشا

مرکز اپيلاسيون گیشا

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

سالن اپيلاسيون گیشا

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خدمات اپيلاسيون گیشا

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

مراکز اپيلاسيون گیشا

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

مرکز اپيلاسيون سعادت آباد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون گیشا

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

مرکز اپيلاسيون گیشا

مرکز اپيلاسيون گیشا

ولی در ایران دو روش در حجامت تر و حجامت خشک حجامت حجامت ای که زمانی که از بادکش و کوزه استفاده می کنید انجام حجامت و خون از پوست میاد بیرون ولی در حجامت خشک حکومتی که هیچ خونی در حجامت وجود ندارد

و بدن باید در چند جلسه لیزر رو تموم کنه تا بتونه که نتیجه خوبی بگیریم اگر به نتیجه مطلوب برسیم باید ثابت قدم باشیم

مرکز اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون اندرزگو

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

سالن اپيلاسيون اندرزگو

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

خدمات اپيلاسيون اندرزگو

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مراکز اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون قیطریه

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

مرکز اپيلاسيون اندرزگو

مرکز اپيلاسيون اندرزگو

زیرا خطرات جبران ناپذیری برای بدن آنها می تواند داشته باشد
در کشورهای غربی حجامت با ۱۰ روش متفاوت انجام می‌شود

و به خاطر همون بهتر که فرد قبل اینکه به پزشک مراجعه مشورت کنم وجه به اینکه در کدام ناحیه از بدن باید در لیزر انجام بدید

مرکز اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون گاندی

بسیار مناسب است برای همه افراد

ولی بعضی افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نیست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

می آید وکس با درد همراه است

میتونید از ببیحسی استفاده

کنید

سالن اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

قبل از وکس کردن نباید

لایه بردار استفاده کنید

چون پوست تمیز میشود

و وقتی که وکس میکنید

پوست تحریک میشود

و باعث میشود تحریک شود

و دچار سوختگی شود

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

مرکز اپيلاسيون یوسف آباد

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

خدمات اپيلاسيون گاندی

وکس برای موهای زائد از بین بردن

بسیار موثر است چون باعث میشه

هم پاکسازی پوست شود و هم

موها را نرم و نازک میکند

حتی رشد موها به تعویق می افتد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس میکنید اگر در معرض نور

خورشید قرار گرفتید باید از کرم های

ضد آفتاب خیلی قوی استفاده کنید

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مراکز اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون نیاوران

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

رويش مجدد موها طي

4 الي 7 هفته طول مي کشد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

برای یکبار هم شده از این روش اصلاح

استفاده کنید

مرکز اپيلاسيون گاندی

مرکز اپيلاسيون گاندی

و کودکان زیر ۲ سال و کسانی که فشار خون بالا دارند نباید به هیچ عنوان حجامت را انجام دهند

به طور مثال لیزر موهای زائد افرادی که پوست آنها اروپایی

یا ژل آسیایی دارند بسیار متفاوت و برای همین حد دستگاه استفاده کند

که ظاهرا به مشکلات و بیماری هایی که ما را تهدید می‌کند توجه نمی‌کنیم

اما باید این را در نظر بگیریم که تنها چیزی که در اپیلاسیون

خیلی مهمه بهداشت فردی و بهداشتی است

مرکز اپيلاسيون پونک

مرکز اپيلاسيون پونک

مرکز اپيلاسيون پونک

وکس برای همه افراد مناسب است

با این روش از شر موهای زائد صورت خلاص

میشوید وکس بسیار موثر است چون

پاکسازي صورت و از بين بردن

سلول هاي مرده از بين ببرد

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

سالن اپيلاسيون پونک

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر مواد

وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

مرکز اپيلاسيون سعادت آباد

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

خدمات اپيلاسيون پونک

از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند و

باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون پونک

وکس برای افرادی که پوست چربی دارند

موثر نیست چون باعث میشه

جوش و کهیر بزنه سطح پوست

وکس کردن با درد همراه است

چون بعضیا تحمل درد را ندارند

میتونن از بیحسی های موضعی

استفاده کنید از لایه بردار

قبل از وکس کردن استفاده نکنید

مرکز تخصصي اپيلاسيون پونک

چون باعث میشود سطح پوست

تمیز شود و موقع اینکه وکس میکنید

پوست آسیب میبند

باید قبل از وکس کردن نکات وکس

کردن رعایت کنید تا پوست شما

آسیب نبیند تا پوستی زیبا صاف داشته

باشید

وکس بسیار خوب برای از بین بردن موهای زائد

مرکز اپيلاسيون پونک

مرکز اپيلاسيون پونک

ه توجهی که در مورد حجامت هست اینه که حجامت را نباید افراد افراد در زنان باردار انجام دهند

ممکنه که مشکلات زیادی روبرو کنیم که عوامل توضیح می‌دهیم

که در مراکز غیر مرتبط کاپیتولاسیون انجام بشه به علت به دست

آوردن سود بیشتر استفاده کنند و به خود را نگه داریم

که اگر بتوانند به همت این مراکز از پارچه‌های چند بار مصرف استفاده میشه

با خودمون بگیم که جایی که براتون انجام میدن ظاهر شیکی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها شان دارند

و مردم برای پاکیزه نگه داشتن خود از وسایل و موادی

که در طبیعت بود استفاده می کردند

مرکز اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون ونک

وکس کردن بسیار روش خوب و موثر

برای از بین بردن موهای زائد

صورت است با این روش رشد

موها به تعویق می افتد

وکس با درد همراه است مي توانيد

از بيحسي هاي موضعي استفاده کنيد

کساني که براي بار اول از اين روش مي خواهند

امتحان کنند بايد قبل از وکس کردن

چون وکس باعث چسبندگي مي شود ميتونين

سالن اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر

مواد وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي 5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

خدمات اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون جردن

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود

از لوسيون ها و کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون پوست حساس است

اگر میخواهید بیرون بروید

باید از کرم ضدآفتاب های خیلی

قوی استفاده کنید

مراکز اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون نیاوران

بعضيا پوست حساسي دارند و

باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

قبل از وکس کردن از لایه بردار استفاده نکنید

مرکز تخصصي اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

چون باعث میشود لایه پوست تمیز شود

و در موقع وکس کردن پوست

تحریک شود و آسیب ببیند

وکس برای همه موثر است به غیر

از افرادی که حساسیت دارند

مرکز اپيلاسيون ونک

مرکز اپيلاسيون ونک

مو ز دایی اپیلاسیون یعنی از بین بردن موهای زائد بدن به ویژه بدن

انسان ها می باشد که می توان به بند بند انداختن هم اشاره کنیم

تاثیر بیشتری از بین بردن موهای زائد بدن که در زیر دبیرخانه مادر

و موجب کاهش این روش مناسب برای زدودن موهای زائد و رعایت نکردن نکات بهداشتی

که این از نظر بهداشتی کاملاً غلط و شاید با خودم فکر کنیم

که چنین جایی که چه های چند بار مصرف استفاده میشه نری

پلاتین با موی مشکی را برای ما به وجود میاره یا بعضی از افراد فکر می‌کننددر قدیم الایام چیزی به نام و کس یا اپیلاسیون نبود

مرکز اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون جردن

موها زائد صورت با روش وکس کردن

از بین میرود با این روش میتوانید

بهترین پوست را داشته باشید

پوست بسیار نرم و پاکسازی

میشود ولی نباید قبل از وکس

کردن از لایه بردار استفاده کنید

چون پوست تمیز میشود و

پوست صورت حساس است

باعث میشود تحریک شود

و آسیب ببینند

سالن اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون سعادت آباد

از آنجايي که مي دانيد اين روش اصلاح

با درد همراه است مي توانيد از بيحسي هاي

موضعي استفاده کني يا اگر مي توانيد تحمل کنيد درد آن را

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده

کنيد بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر

مواد وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود.

خدمات اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي 5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود از

لوسيون ها و کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند.

مراکز اپيلاسيون جردن

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت

بزنيد تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود ميتونين

از روغن بچه براي جدا کردن اين چسبندگي استفاده کنيد

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود.

مرکز تخصصي اپيلاسيون جردن

بگذارید تمامی موها رشد کنند

بعد برای جلسه بعدی مراجعه

کنید اگر موهای زیر پوستی دارید

نباید آنها را فشار یا بترکانید

مرور زمان خودش بیرون میاد

مرکز اپيلاسيون جردن

مرکز اپيلاسيون جردن

ولی مثل شقیقه شقیقه ها و پیشانی و یا داخل گوش رو به هیچ عنوان

نباید اپیلاسیون کنیم که باعث آسیب رساندن به این اطراف میشه

قابل توجهی که وجود دارد در مورد دستگاه لیزر دستگاه لیزری بهترین

دستگاه موجود در ایران و هر دست بدی از تعدادشان مشخص قدرت لازم

برای جواب دهی مناسب و نخواهد داشت

به طور موثر برای همه فرمودند که خود قرار داد با این کار انجام شود

اما پوست تان را بشناسید اگر پوستتان حساس است از کرم های موبر استفاده کنیم

مرکز اپيلاسيون ازگل

مرکز اپيلاسيون ازگل

مرکز اپيلاسيون ازگل

وکس کردن برای تمامی افراد موثر است

ولی باید نوع حساسیت و نوع پوست خود

آگاه باشید تا دچار حساسیت پوستی نشوید

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس را استفاده کنيد

بايد مراقب پوست خود باشيد چون اگر

مرکز اپيلاسيون نیاوران

مواد وکس داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از بين

بردن سلول هاي مرده از بين ببرد.

سالن اپيلاسيون ازگل

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

شايد در اولين جلسه تمامي موها از بين نرود

ولي در طي جلسات بعدي تمامي موها از بين ميرود

بايد براي رطوبت رساني به پوست خود از

لوسيون ها و کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنيد

از لایه بردار استفاده نکنید چون باعث

میشود پوست پاکیزه شود و در

موقع وکس کردن پوست تحریک

میشود باعث میشود آسیب ببیند

خدمات اپيلاسيون ازگل

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا صورت بزنيد

تا ببينيد که به آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار نگيريد حداقل 24ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

پوست خانم ها چون بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و افتادگي صورت ميشود.

مراکز اپيلاسيون ازگل

رويش مجدد موها طي 5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

به زیبایی خود اهمیت دهید

پوست زیبا و صاف برای همه مهم و اهمیت

دارد با وکس کردن پوست ابریشمی بدست می آورید

پوست باید تمیز و بدون هیچگونه

مواد آرایشی باشد

مرکز تخصصي اپيلاسيون ازگل

اگر تحمل درد وکس کردن را ندارید

میتوانید از بی حسی ها استفاده

کنید تا درد احساس نکنید

چون پوست صورت حساس است

درد بیشتر دارد بعضی ها این درد

را تحمل میکنند

مرکز اپيلاسيون ازگل

مرکز اپيلاسيون ازگل

ولی بعضی از برج های بدن را نمیشه کسی در جاهایی از بدن که

میشه مثل دوره وزیربغل دستها بازوها را میشه اپیلاسیون کرد

اما خبر اینکه در صورت اختلال هورمونی داشته باشد تا جلسه

بعد ۶ جلسه کاهش پیدا می‌کند و جلسات شارژ به صورت هر شش ماه

تا سه سال یکبار ادامه پیدا می کند

مشکل کرم های موبر اینکه این محصولات شیمیایی به شدت قلیه ماهی

مدت بر روی پوست قرار دهید ممکن است آن را بسوزاند و بعضی از عوامل موها

بعد از مدتی در دستورالعمل کرم آمده