مرکز اپيلاسيون صادقیه

مرکز اپيلاسيون صادقیه

مرکز اپيلاسيون صادقیه

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد

سالن اپيلاسيون صادقیه

مرکز اپيلاسيون شهرک غرب

که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و

افتادگي صورت ميشود

خدمات اپيلاسيون صادقیه

مرکز اپيلاسيون پاسداران

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

مراکز اپيلاسيون صادقیه

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون صادقیه

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

براي يکبار هم شده از

اين روش اصلاحاستفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون صادقیه

مرکز اپيلاسيون صادقیه

نتیجه مطلوبی در زمان‌های قدیم مورد استفاده می‌کردند خیلی بدی مداد و زمانی که فرد استفاده می‌کرد

مرکز اپيلاسيون هروی

مرکز اپيلاسيون هروی

مرکز اپيلاسيون هروی

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

سالن اپيلاسيون هروی

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها

به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد

که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

خدمات اپيلاسيون هروی

مرکز اپيلاسيون پاسداران

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و

افتادگي صورت ميشود

وکس کردن پاکسازي صورت و از

مراکز اپيلاسيون هروی

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون هروی

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون هروی

مرکز اپيلاسيون هروی

و تنها چیزی بود که خیلی استفاده زیادی می‌شود سالیان سال از آن استفاده می شده و

مرکز اپيلاسيون نارمک

مرکز اپيلاسيون نارمک

مرکز اپيلاسيون نارمک

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

سالن اپيلاسيون نارمک

مرکز اپيلاسيون تهرانپارس

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

 

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

خدمات اپيلاسيون نارمک

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون نارمک

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

مرکز تخصصي اپيلاسيون نارمک

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

براي يکبار هم

شده از اين روش اصلاح استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون نارمک

مرکز اپيلاسيون نارمک

در نارمک تهران هم اپیلاسیون کارهای زیادی کار انجام میدهند

و نیاز مردکم را براورده میکنند

اما باید این را در نظر بگیریم که تنها چیزی که

اپیلاسیون خیلی مهمه بهداشت فردی و بهداشتی است

که اپیلاسیون کار ها و کلینیک ها و مراکز درمانی

 

مرکز اپيلاسيون محمودیه

مرکز اپيلاسيون محمودیه

مرکز اپيلاسيون محمودیه

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

چون وکس باعث

سالن اپيلاسيون محمودیه

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

خدمات اپيلاسيون محمودیه

مرکز اپيلاسيون پاسداران

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

مراکز اپيلاسيون محمودیه

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون محمودیه

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

براي يکبار هم شده

از اين روش اصلاح استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون محمودیه

مرکز اپيلاسيون محمودیه

اپلاسیون را خیلی از افراد از طریق موم یا از طریق شکر

و اب درس می کردند و با پارچه استفاده می کنند

با خودمون بگیم که جایی که براتون انجام میدن

ظاهر شیکی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها شان دارند که ظاهرا به مشکلات

و بیماری هایی که ما را تهدید می‌کند توجه نمی‌کنیم

مرکز اپيلاسيون فرشته

مرکز اپيلاسيون فرشته

براي يکبار هم شده

از اين روش اصلاح استفاده کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

سالن اپيلاسيون فرشته

مرکز اپيلاسيون پاسداران

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد پوست صورت

بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

خدمات اپيلاسيون فرشته

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

و افتادگي صورت ميشود

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون فرشته

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم

و نازک رشد مي کند

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

مرکز تخصصي اپيلاسيون فرشته

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون فرشته

مرکز اپيلاسيون فرشته

برای صورت هم اپیلاسیون هم هست که صورت را صاف می کند

و به مرور زمان پوست را صاف می کند

نری پلاتین با موی مشکی را برای ما به وجود

میاره یا بعضی از افراد فکر می‌کنند که اگر بتوانند

به همت این مراکز از پارچه‌های چند بار مصرف استفاده میشه

 

 

مرکز اپيلاسيون سوهانک

مرکز اپيلاسيون سوهانک

مرکز اپيلاسيون سوهانک

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

سالن اپيلاسيون سوهانک

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

خدمات اپيلاسيون سوهانک

مرکز اپيلاسيون نیاوران

 

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

مراکز اپيلاسيون سوهانک

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

مرکز تخصصي اپيلاسيون سوهانک

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز اپيلاسيون سوهانک

مرکز اپيلاسيون سوهانک

این کار را انجام نمی‌دهد که این از نظر بهداشتی

کاملاً غلط و شاید با خودم فکر کنیم که چنین

جایی که چه های چند بار مصرف استفاده میشه

مرکز اپيلاسيون دروس

مرکز اپيلاسيون دروس

مرکز اپيلاسيون دروس

وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

سالن اپيلاسيون دروس

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزدمرکز اپيلاسيون پاسداران

 

وکس کردن پاکسازي صورت و از

خدمات اپيلاسيون دروس

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون دروس

مرکز اپيلاسيون پاسداران

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و

نازک رشد مي کند

مرکز تخصصي اپيلاسيون دروس

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده

از اين روش اصلاح استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون دروس

مرکز اپيلاسيون دروس

برای اپیلاسیون از پارچه نرم باید استفاده کرد که پوست

را زیاد نکشه و پوست را خراب نکند

فاصله بین جلسات لیزر موهای صورت شش هفته

باید باشه و حداقل باید انجام بدیم ترکی مناسب

برای آگاهی از لیزر استفاده کند

 

مرکز اپيلاسيون شیخ بهایی

مرکز اپيلاسيون شیخ بهایی

مرکز اپيلاسيون شیخ بهایی

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

سالن اپيلاسيون شیخ بهایی

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

مرکز اپيلاسيون نیاوران

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

خدمات اپيلاسيون شیخ بهایی

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

رويش مجدد موها طي

مراکز اپيلاسيون شیخ بهایی

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز تخصصي اپيلاسيون شیخ بهایی

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز اپيلاسيون شیخ بهایی

مرکز اپيلاسيون شیخ بهایی

خدمات اپیلاسیون در خانه هم میشود انجام داد و بیرون هم میشود انجام داد

و برای پوست اگر به طور دقیق انجام ندیم اسیب می باشد

چند روز بعد از ارائه کرده و شروع به ریزش مو بعد

از لیزر موهای زائد بدن شروع به ریزش می کنند

مرکز اپيلاسيون سید خندان

مرکز اپيلاسيون سید خندان

مرکز اپيلاسيون سید خندان

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

مرکز اپيلاسيون پاسداران

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه

از اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي

و افتادگي صورت ميشود

سالن اپيلاسيون سید خندان

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده

از اين روش اصلاح استفاده کنيد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

خدمات اپيلاسيون سید خندان

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

مراکز اپيلاسيون سید خندان

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب

قرار نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز تخصصي اپيلاسيون سید خندان

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

مرکز اپيلاسيون سید خندان

مرکز اپيلاسيون سید خندان

و این هم یکی از روش‌های بوده که زمان‌های قدیم

برای و الان برای استفاده از موهای زائد بدن شان استفاده می کردند

برگشت موهای زائد بعد از لیزر امکان‌پذیر است که

بله هر دستگاه تیروئیدی که در بدن انسان وجود داشته باشد

مرکز اپيلاسيون خیابان دولت

مرکز اپيلاسيون خیابان دولت

مرکز اپيلاسيون خیابان دولت

بايد براي رطوبت رساني به پوست

خود از لوسيون ها و کرم هاي

مرطوب کننده استفاده کنيد

به مکان هايي که داراي مدرک

معتبر و مجوز دارند مراجعه کنيد

وکس براي موهاي زائد از بين بردن

بسيار موثر است چون باعث ميشه

هم پاکسازي پوست شود و هم

موها را نرم و نازک ميکند

حتي رشد موها به تعويق مي افتد

سالن اپيلاسيون خیابان دولت

مرکز اپيلاسيون پاسداران

بسيار مناسب است براي همه افراد

ولي بعضي افراد که پوست چرب دارند

وکس براشون مناسب نيست

چون بعدش جوش و آکنه به وجود

مي آيد وکس با درد همراه است

ميتونيد از ببيحسي استفاده

کنيد قبل از وکس کردن نبايد

لايه بردار استفاده کنيد

خدمات اپيلاسيون خیابان دولت

مرکز اپيلاسيون شمال تهران

اگر ميخواهيد روش اصلاح وکس

را استفاده کنيد بايد مراقب پوست

خود باشيد چون اگر مواد وکس

داغ باشد پوست صورت مي سوزد

وکس کردن پاکسازي صورت و از

بين بردن سلول هاي مرده از بين ببرد

وکس ميکنيد اگر در معرض نور

خورشيد قرار گرفتيد بايد از کرم هاي

ضد آفتاب خيلي قوي استفاده کنيد

شايد در اولين جلسه تمامي موها از

بين نرود ولي در طي جلسات

بعدي تمامي موها از بين ميرود

مراکز اپيلاسيون خیابان دولت

پوست صورت بسيار حساس است

استفاده بيش از اندازه از

اين روش وکس کردن

باعث شل شدگي و

افتادگي صورت ميشود

رويش مجدد موها طي

5 الي 7 هفته طول مي کشد

موها بسيار نرم و نازک رشد مي کند

بعضيا پوست حساسي دارند

و باعث التهاب و قرمزي ميشوند

بايد قسمتي از لايه نازکي بدن يا

صورت بزنيد تا ببينيد که به

آن حساسيت نداشته باشيد

در معرض نور آفتاب قرار

نگيريد حداقل 24 ساعت

مرکز تخصصي اپيلاسيون خیابان دولت

چون وکس باعث چسبندگي مي شود

ميتونين از روغن بچه براي جدا کردن

اين چسبندگي استفاده کنيد

براي يکبار هم شده از اين روش اصلاح

استفاده کنيد

مرکز اپيلاسيون خیابان دولت

مرکز اپيلاسيون خیابان دولت

که خیلی دردآور بوده ولی خیلی به سرعت این کار را انجام می‌دادند بدنشون اگر میشد که دردم را احساس نمی کردند

برای اینکه دردی که کاهش پیدا کند باید از بی حسی بزند

تا بتواند با خیال راحت کار را انجام شود

بدن سر و کار داریم و عواقب خیلی بدی را می‌توان برای پوست افراد در نظر بگیرد و باید حواسمون به پوستمون باشه